Solution Focus as learning design

Solution Focus as learning design

Ugens gæsteblogger er Katalin Hankovszky, en af årets workshopholdere på dansk løsningsfokuseret konference. Kati er pt. i gang med en PhD omkring læring i pædagogik og noget med LØFT 🙂 Lately I had a conversation with a former coaching student…