Årets sprogvogtere 2015 er kåret – og Loesningsfokus.info er blandt dem. [entry-title permalink="0"]

Sådan lød overskriften på en mail, som vi til stor overraskelse modtog i tirsdags. Det var med ligeså stor nysgerrighed som overraskelse, at vi åbnede mailen for at finde ud af, hvad det gik ud på.

Indholdet lød ”Jeg skriver til jer på vegne af oversættelsesbureauet LingoBob, som har besluttet sig for at lave en pris for dem, der vogter over det danske sprog og det hjælper vi i AW Media dem med. Vi har inden for 4 forskellige kategorier samlet de 25, som vi mener fortjener en pris og bloggen på løsningsfokus.info er på listen i kategorien “Bloggere”.”

Om prisen skrev de ”I starten af året besluttede vi os for at notere ned, når vi faldt over sjove, dygtige og/eller inspirerende danskere eller organisationer, som beskytter og forsøger at udbrede kendskabet til det danske sprog. Det er nu blevet til en liste over disse 100 danske sprogekvilibrister, som vi har besluttet at kalde “sprogvogtere”. Vi har valgt at opdele de nominerede i fire forskellige kategorier, der hver består af 25 sprogvogtere. De fire kategorier er

Lad os bare sige så meget, at den havde vi ikke lige set komme… Vi var selvfølgelig meget nysgerrige på at finde ud af begrundelsen for netop vores nominering. Begrundelsen lød således: ” På Løsningsfokus møder du Anne-Marie og Rikke, som er forfatterne bag bloggen. Som titlen på bloggen indikerer, er der lagt særlig vægt på løsningsfokus og desuden arbejder de med udvikling og forandring. Her skriver de blandt andet om det danske sprog og hvorfor det kan være så svært. De nævner, hvordan det løsningsfokuserede arbejde har skærpet deres danske sprogbrug. Desuden bruger de et godt citat af Ludwig Wittgenstein, østrigsk sprogfilosof ”Mit sprogs grænser, er min verdens grænser”.”

Nysgerrighed blev erstattet af begejstring, glæde og taknemmelighed over denne anerkendelse. Hvor er det dog en ære at blive anerkendt for at være med til at beskytte og udbrede kendskabet til det danske sprog. Det betyder meget for os.

Det betyder meget for os, fordi vi på forskellig vis er meget optaget af netop sproget.

Anne-Marie er optaget af sproget, dets muligheder og begrænsninger. Sproget, det verbale og nonverbale må betragtes som den eneste sande kommunikationsform mellem mennesker, – det er gennem sproget vi udtrykker os og kan give vores handlinger mening. Blide kys og knus understøttes med udsagn som “jeg elsker dig” eller bryske bryn og rynkede pande med ord som “jeg synes, du er irriterende”. Sproget – med vores handlinger, er den enkeltes vej til at indgå i relationer og skabe kontakt, – uden det er vi alene og isolerede. Så sproget er alt, men sproget er også noget af det vanskeligste at lære og praktisere, og alle kan vi øve os i at blive tydeligere, mere præcise og direkte i vores kommunikation. Så sproget forpligter, og kan anvendes på mange måder, i mange sfærer og kan bestemt gøres besværligere end nødvendigt. Det løsningsfokuserede sprog er enkelt, simpelt og let, og det har vi tilstræbt at vores blog også skulle vare.

Rikke er mest optaget af, hvilken betydning sproget har for at danne gode og sunde relationer mellem mennesker og inkludere folk i fællesskaber og hvordan vi kan bruge sproget til at involvere, motivere, ansvarliggøre mennesker i forandringsprocesser. Eller hvordan vi kan gøre det modsatte, hvis vi bruger sproget uhensigtsmæssigt. Der er mange utilsigtede eksempler på sidstnævnte både fra socialt arbejde og det sundhedsfaglige felt, hvor ”systemsproget” stadig hersker. Men der er også de mere tilsigtede eksempler som f.eks. at skabe en fremmedgørelse i samfundet gennem at skabe ”dem og os”, hvilket den seneste valgkamp har båret særlig præg af både før, under og efter. Det virker til at den ”gode tone” er på retræte til fordel for den ”hårde tone”. Denne tendens vil vi gerne være med til at modvirke i vores sprogbrug.

I det daglige arbejde er vi særligt optaget af, hvordan professionelle i systemet kan tale et sprog, som borgerne forstår, hvilket er en kæmpe udfordring som mange slet ikke er bevidste om. Når f.eks. en sagsbehandler i en handleplan skriver, at forældrene ”skal kunne spejle deres børn relevant”, kan vi professionelle nikke genkendende til målet. Dog vil vi hver især have vores egen fortolkning og forståelse af, hvordan spejling ser ud uden at vide, hvad netop disse forældre vil gøre anderledes i forhold til deres børn, når de kan ”spejle dem relevant”. Det betyder, at vi faktisk ikke har det fælles fodslag, som vi umiddelbart tror vi har. Vigtigst af alt er det dog at få tydeliggjort, at forældrene oftest slet ikke forstår, hvad det betyder ”at spejle relevant”. En opgave for os er derfor ofte at oversætte dette udtryk og mange andre fagudtryk til et dansk, som borgerne forstår. Men der er også set eksempler på borgere, som er modige nok til at ringe til deres sagsbehandlere for at bede om at få oversat deres sagsakter til dansk, så de kan forstå dem. Det er vores håb, at vi med fokus på løsningsfokus og sprogbruget kan være med til at skabe en forandring i relationen mellem borger og system.

Løsningsfokus og fokus på det danske sprog er unægteligt tæt forbundet. Hvordan denne sammenhæng og vores blog blev spottet af LinghoBob og AW Media ved vi ikke, men det var en fantastisk overraskelse at få i denne uge. Med anerkendelsen følger en certificering som “Årets sprogvogter 2015” , senere vil denne certificering kunne ses på bloggen. Det er meget fornemt at være kommet i så et godt selskab, som de 99 andre nominerede udgør. Stort tillykke til dem og rigtig god sommer til jer alle.

Solskinshilsner fra Anne-Marie og Rikke