[entry-title permalink="0"]

Som nævnt i et tidligere indlæg skulle Sonja Parker have kigget forbi som vores gæsteblogger i juli måned, men hun er desværre blevet forhindret. Til gengæld har Michael Petersen været hurtigt ved tasterne og beriger os her med del 2 af Den Løsningsfokuserede metode i den lærende organisation. Du kan læse mere om Michael øverst på siden under “Blogforfatterne” og  herunder “Om gæstebloggere”. Anne-Marie og Rikke

—————————————————————————————————————————————————–

I et tidligere indlæg har jeg omtalt vigtigheden af visionen – i den løsningsfokuserede metode og i den lærende organisation. Denne gang vil jeg sætte fokus på en af de andre kernediscipliner i den lærende organisation; ”Personlig beherskelse”.

”Personlig beherskelse” er ifølge Peter M. Senge en ” disciplin, der handler om personlig udvikling og læring. Folk med høj personlig beherskelse udvider hele tiden deres evne til at skabe de resultater i livet, som de virkelig søger. Ånden i den lærende organisation stammer fra deres søgen efter vedvarende læring.” (Senge 1999:126). Hvordan kan man som leder skabe en ånd, som styrker og udvikler medarbejdernes ”personlige beherskelse”? Den grundlæggende ledelsesstrategi er enkel: Vær selv en model – i tanke og handling.

”Personlig beherskelse” handler i høj grad om at udholde det Senge kalder den ”kreative spænding”. Hvordan skaber og vedligeholder man den ”kreative spænding” i sit liv? ”Kreativ spænding” er spændet mellem vores visioner og den aktuelle tilstand, og kan være en stærk skabende kraft, hvis vi lærer at leve med den, som en spænding, der er vigtig for læring. Alt for ofte fører spændet mellem vision og aktuel tilstand til skuffelser, når selv de bedste tiltag og handleplaner slår fejl og målet ikke nås. Man frustreres og nedjusterer sine visioner eller afviser dem som urealistiske drømme og fokuserer i stedet på nutidige problemer, og ting der ikke virker. At udholde ”kreativ spænding” er at holde fokus på visionen og arbejde med udfordringerne, som kreative læreprocesser.

Her kan de løsningsfokuserede tanker og principper være en hjælp.

Første princip; Hvis ikke det virker så gør noget andet. Det nytter ikke at gøre mere af det samme. Det vil sige, at når man som leder frustreres over at medarbejderne ikke lever op til de fastsatte mål, er løsningen ikke mere af det samme. Hvis det nuværende ikke virker, så gør noget andet.

Princip nr. 2; Gør mere af det der virker. Når det bliver svært at nå frem til visionen, så hold fokus på, det der virker. Kan vi finde bare en enkelt lille bitte ting i vor fejlslagne handling som virkede godt og bygge videre på denne succes?

Princip nr. 3; Det vi sætter fokus på er det der vokser. Når vi som ledere sætter et konstant fokus på det, vi ikke opnår, – det vi ikke levere, – de krav vi ikke opfylder, leder vi medarbejdernes fokus hen på håbløshedens sti. ”På trods af at vi knokler hver dag, når vi aldrig målet. Det hele er håbløst”, tænker de kloge medarbejdere og opgiver håbet om at det nogensinde bliver bedre. Hermed har man som leder skabt fundamentet for egen fiasko.

Princip nr. 4; Problemer fastholdes af ukonstruktive måder at tale om dem på. Finder vi en konstruktiv måde at håndtere dem på, opløses de. Dette princip er vigtigt fordi det illustrerer vigtigheden af at forholde sig til kritik og problemer på en konstruktiv måde, hvor kritikken ikke afvises som brok, men anvendes som grundlag for at skabe løsninger. I ethvert problem ligger en løsning og hos enhver medarbejder er brok udtryk for engagement. Afvisning af kritik og brok fører til manglende løsninger og uengagerede og frustrerede medarbejdere.

Hvis man som leder anvender de løsningsfokuserede principper, bliver det lettere at udholde den ”kreative spænding” og opnå ”personlig beherskelse”. Når man begynder at arbejde med ”personlig beherskelse” vil afstanden mellem vision og virkelighed være kilde til energi, engagement og kreativitet. Efterhånden vil medarbejderne udvikle egen ”personlig beherskelse” og opleve samme energi, engagement og kreativitet.  Tænk, hvilken styrke der ligger i en organisation, hvor energiske, engagerede og kreative medarbejdere arbejder mod en fælles vision.

Michael Petersen