Det løsningsfokuserede møde [entry-title permalink="0"]

Måske nogle af jer ved, at udover fællesskabet i denne blog, har vi (mindst) ét andet fællesskab 😉 Vi er begge socialrådgivere, begge selvstændige og med i bestyrelsen i Sektionen af Selvstændige Socialrådgiver under Dansk Socialrådgiverforening. Dette indlæg kommer til at handle om, hvordan vi i vores bestyrelsesarbejde vedholdende tilstræber at arbejde efter de løsningsfokuserede tanker og principper.

Forleden havde bestyrelsen, som udover os består af yderligere 4 medlemmer fra det ganske land, afsat 2 dage til fællesskab og møde. Om torsdagen havde vi booket professor Ole Fogh Kirkeby til coaching af bestyrelsen, da vi som ny bestyrelsen havde brug for at blive rystet sammen. Dagen tog afsæt i spørgsmålet: Hvad er dit bedste håb for denne coaching dag? Svarene var mange, en del var: – at vi får mere klarhed over sektionens retning, – at finde ud af, hvad er vores opgave og rolle, – hvem er vi bestyrelse for, – og mange andre.

Ole ledte os gennem dagen på hans måde, gennem fokus på værdier, sprog og ordets oprindelse, hvilket var inspirende og lærerigt. På et mere ordinært møde, vil det næste løsningsfokuserede spørgsmål kunne lyde: Hvad er vi mest tilfredse/eller stolte af at have )op)nået indtil nu? Og dette spørgsmål giver anledning til en opsummering af, hvor mødedeltagerne er i forhold til den opgave de er sammen om. Hvad har den enkelte gjort, måske i forhold til en given opgave eller hvorlangt er man kommet i planlægningen af en aktivitet. Men som du måske lægger mærke til, så fokuserer spørgsmålet udelukkende på det, som vi er tilfredse med og er lykkes med i vores proces samtidig med deltagerne ‘slipper’ altså for at høre på, alt det er ‘ikke er lykkedes’. Man kan vist roligt kalde det en win-win situation 🙂

Efter en aften med rosé på en tagterasse i København, mødtes bestyrelsen til møde om fredagen. Et ordinært møde, hvor planlægning af aktiviteter er nødvendigt samt styring ift. økonomi. Og, lad os indrømme det, vi var trætte og havde ikke sikret de bedste rammer for os og resten af bestyrelsen. Det betød, at vi ikke helt lykkedes med det løsningsfokuserede bestyrelsesmøde, som vi ønskede. Vi kom bestemt rundt om spørgsmålet; Hvad er næste skridt? og fik fordelt opgaver og roller, men efter 2 intense dage fik vi ikke fastholdt det afsluttende spørgsmål: Hvad fungerede godt på mødet/på dagene? Og, når en eller flere er frustrerede, er det svært at fastholde fokus, men når man lykkes med det, så undgår man, at nogen går fra mødet tung, træt, nedtrykket eller andet.

Derfor; at fastholde det løsningsfokuserede perspektiv sikrer et møde med energi, da der simpelthen er mere ‘saft og kraft’ i at tale om det, der virker end det, der ikke virker. Og de løsningsfokuserede spørgsmål bidrager til et konstruktivt møde, da alle har fokus på, hvad man er lykkes med, og hvad næste skridt er  – og det er uanset om målet er en opgave, der skal løses eller en aktivitet, der skal planlægges.

Den nysgerrige læser kan finde mere information om det løsningsfokusede møde på nettet eller ved at google emnet. Er du mere optaget af teams og organisationer, så er Jesper Christiansen en af de bedste løsningsfokuserede mulighed  Danmark.

Håber I får et par uger med løsningsfokuserede møder 🙂

Hilsen

Rikke & Anne-Marie