En ny rejse begynder... [entry-title permalink="0"]

Kære læser.
Velkommen til loesningsfokus.info – Danmarks første løsningsfokuserede blog for og af mennesker, som arbejder med at skabe udvikling og forandring.

Vi har set frem til at lancere bloggen og vil begynde med at introducere jer lidt til tankerne bag, rammen omkring og planerne for bloggen.

Den løsningsfokuserede tilgang har gjort en afgørende forskel i vores måde at (sam)arbejde med udsatte mennesker og kollegaer i det sociale felt – og vi har begge efterhånden i en årrække arbejdet ud fra de løsningsfokuserede principper og tanker.

Vi er blevet overbevist om den gode effekt det løsningsfokuserede arbejde har i en ellers ofte problem – og konfliktfyldt kontekst. Og vi har gjort os mange erfaringer og refleksioner gennem årene, som vi ønsker at dele ud af gennem loesningsfokus.info.

Vores vision er at skabe en platform for det løsningsfokuserede arbejde i Danmark, hvor tanker, erfaringer og praksis kan folde sig ud i al offentlighed.

Ved at blogge om vores praksis, tror vi på, at vi er med til at:

  1. Udbrede kendskabet til de løsningsfokuserede tanker og grundprincipper.
  2. Præsentere en bred vifte af arbejdsområder, hvor de løsningfokuserede tanker anvendes.
  3. Skabe motivation til at holde fast i at arbejde efter løsningsfokuserede principper – selvom det er svært.
  4. Skabe inspiration og lyst til at prøve noget lidt andet, lidt mere, lidt nyt, lidt “på hovedet” – og få ideer og konkrete redskaber til at udvikle egen praksis.
  5. Skabe netværk mellem mennesker, der er optaget af de løsningsfokuserede tanker.
  6. Få fokus på det, der virker for at kunne gå ud i praksis og gøre mere af det.

Omvendt, håber vi da sandelig også på at få en stor portion inspiration til selv at prøve noget andet, lidt mere, lidt nyt, lidt “på hovedet” i vores daglige praksis og få ideer og nye tanker til at udvikle den.

hvad har den løsningsfokuserede tilgang bidraget med til vores praksis, som gør at vi ligefrem vil blogge om det? På et overordnet plan formår denne tilgang:

@ få mennesker til at skabe positive forandringer på komplekse problemstillinger.

@ få fokus på det, der virker og give mulighed for at gøre mere af det.

@ skabe mulighed for at tænke “ud af boksen” og få skabt bæredygtige løsninger baseret på de enkelte indviders egne kompetencer, ideer, tanker, normer og værdier.

@ skabe konstruktive samarbejdsrelationer selv i de sværeste situationer – man kan tale om at kon-konstruere.

@ skabe motivation og håb, perspektiv og mod til at gå vejen mod nye mål.

@ afdække individets ressourcer og styrker ved at bygge på de skridt, der allerede tages i retning af det liv, mennesket gerne vil have.

@ fastholde, at det enkelte individ ER ekspert på eget liv – ikke kun i teorien, men også i praksis.

@ anerkende, at det samme problem kan løses på forskellige måder: mennersker er forskellige og har forskellige måder at nå deres mål.

og mange flere ting…

I tiden fremover ønsker vi at gå i mere i detaljer med fortællinger fra og refleksioner over vores egen praksis.

Hver mandag kan du læse det ugentlige blogindlæg af Anne-Marie og/eller Rikke – eller af en af de gæstebloggere, der lægger vejen forbi. I løbet af ugen vil du kunne kommentere på indlægget, komme med tanker og ideer, så vi forhåbentlig sammen får skabt et dynamisk forum. På den måde ønsker vi også at gøre bloggen praksisnær, så man ved at følge os fra ugens start kan blive inspireret til at prøve noget af, lade emnet folde sig ud i ugens løb og sammen blive klogere.

Hvad skal indlæggene handle om for, at du har lyst til at læse og kommentere på dem?

Ja, det vil vi rigtig gerne vide, så derfor send os gerne en mail med emner på, som kunne interessere dig på enten annemarie@loesningsfokus.info eller rikke@loesningsfokus.info.

Hvis du måske sidder tilbage og tænker; “ja, ja – what´s in it for ME?” – vil vi understrege, at vores håb først og fremmest er, at bloggen kan inspirere dig. At vores og andres erfaringer med og udfordringer i forhold til at det løsningsfokuserede felt, kan give DIG nye tanker og ideer til hvordan DU kan arbejde en lille smule mere løsningsfokuseret eller på en helt ny og anderledes måde og dermed tage afsæt til at udvikle din praksis.

LOESNINGSFOKUS.iNFO lægger fra kaj i dag, på søkortet ligger kursen nogenlunde stukket ud (vi har en plan) og vi håber så meget, at du vil følge os på rejsen og være med til at navigere, sætte sejl og pejlemærker i et lidt ukendt farvand!

Mange hilsner

Anne-Marie og Rikke