Evaluering med løsningsfokuserede interviews og video [entry-title permalink="0"]

Som vi i tidligere indlæg allerede har skrevet om, så arbejder vi i den løsningsfokusrede tilgang med læring gennem videooptagelser af vores praksis. Vi kan lære så meget af at kigge på vores praksis med løsningsfokuserede øjne, hvor vi lægger mærke til alle de ting, som vi gør godt og som virker særligt godt i det enkelte møde. Vi kan f.eks. med stor succes sætte os læringsmål for året og lytte efter på videoen, hvornår vi i samtalen udlever elementer af vores mål i praksis og så bygge videre på det fra samtale til samtale for til sidst at opnå målet. Dette er et område, hvor jeg selv har et udviklingspotentiale og som jeg har besluttet mig til at gøre meget mere af i det nye år. Jeg vil både arbejde på at få brugen af video meget mere ind min egen praksis, men også i de menneskers praksis, som jeg underviser og superviserer.

En anden ting, som jeg og mine kollegaer i Sikkerhedskonsulenterne så småt er begyndt på i 2015 og som vi ønsker at udvikle meget mere i 2016 er at interviewe familierne på video, som en evaluering af sikkerhedsplansindsatsen. Det har vist sig at være så lærerigt for os at lytte til oplevelserne fra de mennesker, hvis liv forandringsprocessen omhandler. At få familiernes ord med på video giver evalueringen af implementeringsprocessen i kommunen en helt anden dimension og tyngde. Det er stærke budskaber familierne har til os, som vi kan lære rigtig meget af. Det er også min erfaring fra konferencer og andre undervisningssammenhænge, hvor videomateriale med familier er blevet brugt, at det gør et langt større indtryk på os professionelle at lytte til familierne budskaber direkte fra dem selv fremfor at høre det gennem andre eller læse det på skrift.

Det vi i vores interviews blandt andet har været nysgerrige på at høre forældre om er:

Hvad de har oplevet har virket godt i processen?

Hvilken forskel det har gjort for dem?

Hvad det betyder for deres dagligdag at have været gennem processen?

Hvis deres børn var der, hvad ville de så sige var blevet anderledes gennem processen?

Hvad det var de professionelle gjorde som var særligt hjælpsomt?

Blot for at nævne nogle af de vigtigste spørgsmål i en sådan en evaluering.

På den måde kan alle vi som er involveret i implementering af sikkerhedsplansarbejdet lære af alt det, som familier giver udtryk for virker godt både metodemæssigt og samarbejdsmæssigt mellem familier og professionelle.

Vi kan dog også blive en del klogere på de ting, som kan gøres anderledes i fremtiden for at det kan blive bedre processer for familierne ved stille et spørgsmål som – hvad de kunne tænke sig havde været anderledes, hvis det skulle have været endnu mere brugbart for dem?

F.eks. var der nogle forældre som i et interview sagde “Hvis i fra starten havde vist os faserne vi skulle igennem kunne vi være nået hurtigere frem, så havde vi kunnet gøre mere mellem møderne”. Dette er meget konkret og håndgribeligt at tage ved læring af. En læring som er lige til at omsætte i praksis for alle os som arbejder med sikkerhedsplaner. Så selvom jeg altid gør meget ud af bedst muligt at forklare processen for forældre og netværk, når jeg møder dem, så har jeg nu lært af denne familie, at jeg fremover skal medbringe en illustration over faserne i sikkerhedsplansprocessen, så jeg kan vise dem det helt fysisk og meget konkret.

For mig er familiernes anbefalinger helt sikkert værd at lytte til og få afprøvet og så må jeg med tiden se, om det gør en reel forskel for familierne og processerne i min fremtidige praksis. Jeg har altid haft en oplevelse, at familierne er mine største læremestre og med disse interviews ser jeg frem til at kunne intensivere den oplevelse i årene fremover.

Så jeg har allerede aftalt med den første familie at komme forbi med kamera og interviewe dem om deres oplevelse af sikkerhedsplansarbejdet. Jeg glæder mig til at blive klogere af det og til at kunne omdanne deres erfaring til udvikling af min praksis og andres praksis.

Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år og er klar til et forhåbentlig fagligt forrygende og udviklende år.

Rigtig godt nytår til jer alle.

Rikke