FEED-BACK vol. 2 [entry-title permalink="0"]

Et væsentligt aspekt ved den løsningsfokuserede tilgang er at kunne give klienten feedback, både gennem samtalen, men særligt ved samtalens afslutning. Det gøres blandt andet ved løbende tilbagemeldinger og komplimenter på det, som klienten bringer frem af styrker, ressourcer og kompetencer. Ved samtalens afslutning gives feed-back til klienten på det, som man er imponeret de har gjort eller sagt. Det kan være meget konstruktivt, og understøtte den proces, som personen er igennem. Feed-back er et element af samtalen, som er værd at fokusere lidt på, fordi det ikke bare er “at sige et par ord til klienten”. Der er nogle elementer, som skal være til stede for at kunne indfri det fulde formål og det fulde potentiale af feedbacken.

Vi har tidligere på bloggen, i november 2013 skrevet om tilbagemeldingen, både som begreb og som teknik. Berg & Jong har formuleret det således; ”The compliment must be genuine in that is based on information gained through the interview and it must be unconditional so that the client leaves the exercies ”on fire” to do more of the same”. Altså relaterer komplimentet sig på den viden og information, der er dukket op i løbet af samtalen, OG på en måde, så det lægger op til en opgave, et eksperiment om noget, klienten kan gøre mere af.

I den løsningsfokusrede samtale har man en struktur for, hvordan en samtale afsluttes (de Shazer, 1988), som består af flere komponenter:

1)    komplimenter, hvad der imponerer, imponerer endnu mere og allermest.

2)    en overgang, som bygger bro til

3)    forslag til ”opgaver”, idéer eller eksperimenter.

I den første samtale vil det ofte være almindeligt, at give komplimenter der relaterer sig til baggrunden for at klienten kom: jeg er imponeret af, at du overhovedet er dukket op, at du har haft mod og overskud til det, – jeg er endnu mere imponeret af, at du har taget bussen herhen, når du har fortalt, hvor isoleret du er grundet din angst, men jeg er allermest imponeret af, at du fortæller, du i sidste uge tog toget over til din kammerat fra efterskolen….Derfor – og her vil overgangen være til et eksperiment, en idé for klienten at fokusere på indtil næste samtale.

Feedbacken har nogle forskellige karakteristika, såsom at den skal være ærlig, ubetinget og i relation til det man har hørt klienten beskrive af konkrete handlinger og adfærd (Ratner et.al. 2012). Det skal være noget klienten er lykkedes med at opnå, men ikke mindst skal feed-backen vedrøre det, som har fået personen til at komme til den løsningsfokuserede praktiker af den ene eller anden grund. Det lyder meget enkelt, men kræver en del øvelse at få lige netop dét frem, som er vigtigst at fremhæve for klienten.

Giver man tilbagemeldinger på, hvad man har hørt og set gennem samtalen med konkrete eksempler til at bakke ens udtalelser op, kan man virkelig understøtte budskabet om at være set, hørt og anerkendt. Dette er samtidig et vigtigt redskab til at understøtte forandringen hen imod det ønskede mål og kan i høj grad løfte både selvtillid og selvværd at få afrundet på den måde. At være i en situation, hvor man har brug for en professionel til at hjælpe, kan gøre én sårbar, og man har brug for at vide og have tillid til at man er blevet set, hørt og forstået af den person, som man deler denne sårbarhed.

Derfor er det vigtigt uanset, hvilken samtale man har, at give noget tilbage… og at give er vel oplagt i denne søde juletid, så skal vi ikke bruge december til at give konstruktivt og anerkendende feedback til de mennesker, vi møder på vores vej, uanset om det er andre professionelle eller ej, for vi  kan alle have glæde af lidt anerkendelse.

Mange varme julehilsner

Rikke & Anne-Marie

 

 

Litteratur:

Berg, Insoo Kim; Jong, Peter de; Learners workbook for Interviewing for solutions, 2001, 4. edt.

Ratner, Harvey; George, Evan; Iveson, Chris: Solution Focused brief therapy – 100 key points and techniques, Routledge, 2012.

de Shazer, Steve; Clues, Investigating Solutions in Brief Therapy.W.W.Norton and Company, 1988.