Tanker fra en dag med Elliott Connie [entry-title permalink="0"]

Elliott kom, så og sejrede….. – onsdag d. 2. oktober i Valby, hvor 25 fagfæller var samlet til en dag med ”Solution building couple therapy”. En kursusdag med filmklip, øvelser og oplæg gav inspiration og nye input til den daglige praksis.

Elliott Connie har gennem en del år arbejdet med par ud fra den løsningsfokuserede tilgang. Han har tilpasset principperne til arbejdet med par, og holdt fast i tankerne om, at parret bedst selv ved, hvad de har brug for og selv er kompetente til at udvikle løsninger i deres parforhold. Elliott lagde vægt på, at også i parsamtalerne er det terapeutens rolle at udfolde for parret, at noget andet er muligt – end at skændes eller være uvenner eller ikke være kærester etc. På samme måde er det ikke terapeutens afgørelse om – eller holdning til, hvorvidt parret skal forblive sammen eller skilles, men ene og alene at folde alternative løsninger ud og ”gøre den synlige” for parterne. Det handler om at være nysgerrig og ikke snagende, – der er unødig bestemt viden, som ikke er værd at efterstræbe.

I forbindelse med terapeutens rolle i den løsningsfokuseret parterapi, havde Elliott også fokus på at italesætte, at selvom det i denne proces er parret som udvikler løsningerne og finder vejen frem for dem selv, så oplever han ikke ansvaret bliver mindre. Tværtimod er han sig meget bevidst om, at de informationer fra parrets fortællinger han udvælger til at stille nye spørgsmål har stor betydning for, hvilken retning samtalen drejer og hvor konstruktivt det bliver. Undervejs viste han klip fra samtaler, hvor man kunne se, hvordan han fik oplysninger med masser af følelsesmæssige betydning, men som han gemte i baghovedet til at stille spørgsmål til et tidspunkt i samtalen, hvor han havde en bedre føling med betydningen af dette emne for begge parter i parterapien og hvor han kunne bruge det respektfuld og konstruktivt overfor begge.

Generelt udviser Elliott stor ligeværdighed mellem begge personer under samtalen. Indledningsvis lagde Elliott fokus på kommunikation og de uskrevne regler der eksisterer omkring eksempelvis tur-tagning, – at man i dialogen skiftes til at ‘tage tur’, til at svare og spørge, svare og spørge osv. Løsningsfokuserede kollegaer som har set klip af Elliotts samaler med par, har eksempelvis talt, at den ene par under en samtale har talt 69 gange og den anden 67 gange, hvilket må siges at være udtryk for stor ligeværdighed i samtalen. Denne gensidige tur-tagning skaber en ko-konstrueret samtale, som for alvor kan ses på dette helt fantastiske klip med et par tvillinge babyer, der ‘taler’ sammen: http://youtu.be/_JmA2ClUvUY

Konsekvent i hans samtaler var det tydeligt at se, at han fastholder fokus på konsekvenserne af det, der siges;  i stedet for at tale om ”at holde op med at skændes” spørger han ind til, hvad parret eller den enkelte gerne vil, eks. ”at være glad igen”. Det skaber mulighed for at blive i parrets individu-elle mål, som dog sagtens kan være forskellige, eks, at han gerne vil have hun ikke snerrer så meget og skælder ud og hun gerne vil have mere nærhed og intimitet. Kærligheden inviteres ind i rummet igen ved at spørge til, da parret mødte hinanden, blev forelsket etc. – Elliotts udgangspunkt for den del af samtalen, som han kalder ”honeymoon talk” er, at der altid er noget som i tidernes morgen har fungeret siden de sidder dér som par. Han undersøger dette først, inden han går videre til at tale om parrets foretrukne fremtid og på den måde får en masse vigtigt information om, hvordan de er lykkedes med at skabe et godt parforhold tidligere og hvad de evt. kan gøre for at genskabe det.

Så videre i processen, som terapeuten alene er ansvarlig for, spørges til eksempelvis kvaliteter hos den anden og hvordan de viser sig. Det skaber fokus på kompetencer og styrker hos den anden og giver anerkendelse og opmærksomhed. I relation til det emne gav han os en øvelse til selv at blive bedre til at give anerkendelse og opmærksomhed ved at identificere 20 styrker og kompetencer for begge personer i et par, som han havde vist et kort klip af. Dette for at kunne give tilbagemeldinger til folk som afslutning på sessionen til at styrke deres selvværd og selvtillid. Det var interessant at se, hvordan man efter kort tids observation rent faktisk kan spotte mange styrker hos folk, hvis man altså kigger efter det.

På en måde er Elliott Connie nok ret kontroversiel, når han taler om at ”fall in love”, når samtalen starter og ”fall out of love again”, når samtalen slutter, men det er en meget rammende betegnelse for det nærvær, som man på filmklippene kunne se, at han byder ind til at skabe forandring for de mennesker, som han arbejder med. Og forandringer skaber han. Det er imponerende, at han kun i gennemsnit ser folk 3,2 gange i parterapi, så det kan betale sig at kigge ham i kortene og blive endnu klogere på, hvad han gør som virker så godt. Det kan blandt andet anbefales at læse hans bog ”solution building in couples therapy”, som topper på Amazons bestseller-liste.

Uanset om du får lyst til at indtænke Elliotts teknikker på dit eget parforhold 🙂 eller i de par/ forældre du måtte arbejde med, så – just do it – som manden sagde.

Rigtig god fornøjelse

Anne-Marie og Rikke