Blogforfatterne

profil-rikke-20052013Om Rikke

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en årrække arbejdet med socialt udsatte børn, unge og deres familier i Københavns Kommune både som sagsbehandler i en undersøgelsesgruppe/akutberedskabet og senenere som tovholder for sikkerhedsplansindsatsen i et af kommunens områdekontorer. Herigennem er jeg blevet uddannet i metoden Signs of Safety og blev som en af de første i Danmark også specialiseret i sikkerhedsplansarbejdet. I kraft af disse uddannelser har jeg fået solid erfaring med at at forebygge anbringelser af børn ved at skabe tilstrækkelig omsorg, sikkerhed og hurtige forandringer ved brug af de løsningsfokusrede teknikker og principper.

Jeg startede min virksomhed “Safe Children” d. 1. februar 2012 i håb om at kunne være aktivt medvirkende til at udvikle praksis på området for socialt udsatte børn, unge og deres familier ved at få udbredt det løsningsfokuserede sociale arbejde og sikkerhedsplansarbejdet i Danmark. Jeg arbejder nu med opkvalificering af praktikere både i forvaltninger og på døgn – og daginstitutionsområdet i kraft af undervisning, træning, supervision og konsulentbistand. Endvidere arbejder jeg også fortsat med at udvikle sikkerhedsplaner med familier og deres private og professionelle netværk i samarbejde med børnefamilieafdelinger rundt omkring i landet.

I kan læse mere om mig og min virksomhed på www.safechildren.dk

profil-anne-marie-20052013Om Anne-Marie

Jeg er uddannet socialrådgiver og familieterapeut, har arbejdet i det sociale felt i årtier og betragtes som en solid praktiker. Jeg har arbejdet som leder og familieterapeut i relationer til familier og børn med særlige behov og sårbare voksne – herunder med udredningsarbejdet Signs of Safety. De sidste par år har jeg endvidere arbejdet med socialt udsatte voksne, psykisk syge og misbrugere.

Jeg har arbejdet løsningsfokuseret siden 2004 og etablerede i 2009 “SolutionsbyWulf”. Der er en mangfoldighed i de opgaver, jeg tilbyder og udfører blandt andet terapi, undervisning, coaching og supervision. Fælles for mine ydelser er, at de bliver løst fra en løsningsfokuseret tilgang, der for mig udover at være en tænkning med teknikker, også er et filosofisk tilgang. Siden 2011 har jeg været medlem af European Brief Therapy Association (EBTA) og er del af et internationalt netværk.

Yderligere oplysninger om mig og min virksomhed finder du på www.solutionsbywulf.dk