Om Rikke

profil-rikke-20052013

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en årrække arbejdet med socialt udsatte børn, unge og deres familier i Københavns Kommune både som sagsbehandler i en undersøgelsesgruppe/akutberedskabet og senenere som tovholder for sikkerhedsplansindsatsen i et af kommunens områdekontorer. Herigennem er jeg blevet uddannet i metoden Signs of Safety og blev som en af de første i Danmark også specialiseret i sikkerhedsplansarbejdet. I kraft af disse uddannelser har jeg fået solid erfaring med at at forebygge anbringelser af børn ved at skabe tilstrækkelig omsorg, sikkerhed og hurtige forandringer ved brug af de løsningsfokusrede teknikker og principper.

Jeg startede min virksomhed “Safe Children” d. 1. februar 2012 i håb om at kunne være aktivt medvirkende til at udvikle praksis på området for socialt udsatte børn, unge og deres familier ved at få udbredt det løsningsfokuserede sociale arbejde og sikkerhedsplansarbejdet i Danmark. Jeg arbejder nu med opkvalificering af praktikere både i forvaltninger og på døgn – og daginstitutionsområdet i kraft af undervisning, træning, supervision og konsulentbistand. Endvidere arbejder jeg også fortsat med at udvikle sikkerhedsplaner med familier og deres private og professionelle netværk i samarbejde med børnefamilieafdelinger rundt omkring i landet.

I kan læse mere om mig og min virksomhed på www.safechildren.dk