Om gæstebloggere

Om Rayya Ghul

Rayya Ghul er en af grundlæggerne til den engelske forening af løsningsfokuseret praksis og har arbejdet ud fra den løsningsfokuserede tilgang siden 1995. Hun er en baggrund som ergoterapeut indenfor sundhedssektoren, og arbejder pt. som underviser på et engelsk universitet. Rayya underviser og træner i LØFT, og er forfatter til bogen;  “The Power of the Next Small Step”, – en løsningsfokuseret selvhjælps bog.

Om Andrew Gibson

Andrew er uddannet advokat og beskriver som som passioneret i at hjælpe sårbare og udsatte mennesker i samfundet ved at understøtte virksomheder og organisationer, der hjælper dem, og det gør han med løsningsfoksueret coaching. Andrew er også en erfaren facilitator, træner og underviser i coaching og løsningsfoksueret praksis for sociale tilbud, lokale myndigheder og virksomheder, frivillige organisationer og andre. Du kan finde mere om Andrew på www.businessservicesleeds.co.uk

Om Karin Pharès

Uddannet cand. mag. pæd., Familieterapeut og Master i videnskabsteori, forskning og praksis. En erfaren løsningsfokuseret praktiker, træner og underviser med årelang erfaring i arbejdet med børn, unge og deres familier. Arbejder i SolutionsbyWulf med klient- og udviklingsopgaver samt underviser på Dansk Løsningsfokuseret Institut.

Om Jonas Wells

Jonas Wells arbejder for det nationale svenske netværk af koordinationsagenturer og leder af koordinationsagenturet i syd-Dalaerne i Avesta, Sverige. Han koordinerer fælles undervisning og aktiviteter for organisationer indenfor feltet rehabilitering mellem fire forskellige offentlige sektorer. Han arbejder desuden med facilitering af store grupper og teams og med at lede omfattende projekter primært indenfor evaluering, ofte med fokus på, hvad der allerede virker og den ønskede fremtid.

Katalin Hankovszky

Katalin Hankovszky er underviser og coach. Hun har en pædagogisk baggrund og arbejdet med virksomheder og indenfor undervisning siden 1995. Siden sit første møde med den løsningsfokuserede tilgang i 1996 har hun integreret den i sit arbejde gennem at skabe konceptet omkring løsningsfokuseret træningsdidaktik, er leder af den ungarske SolutionSurfers fakultet med coaching, coach-træning og bogpublikationer.

Om Peter Szabo

Som executive coach er Peter specialiseret i løsningsfokuserede coachingprocesser for ledere, der søger holdbare resultater med minimal intervention. Han arbejder med topchefer i internationale virksomheder, bl.a. Lufthansa Systems i Budapest, Petronas i Kuala Lumpur, SAP i Heidelberg og Andritz Hydro i New Delhi.

Peter er uddannet jurist og er Master Certified Coach hos ICF (International Coach Federation). De sidste ni år har han været medlem af ICF’s certificeringsteam. Han er medstifter af Solutionsurfers International og forfatter til “Løsningsfokuserede Samtaler” (Hans Rietzels Forlag) og “Coaching plain and simple”.

Om Henrik Christensen

Henrik Christensen er pædagog og har gennem en årrække arbejdet indenfor specialpædagogikken, og blev for en del år siden optaget af de løsningsfokuseree tanker. Henrik har taget den 1-årige uddannelse hos Solutionfocus i DK samt SolutionSurfers coach-uddannelse, og pr. januar 2016 er hanat finde på Diplomuddannelsen hos SIKT i Malmø ved HArry Kormann, Henrik er i dag ansat som løsningsfokuseret coach, mentor og underviser i SolutionsbyWulf, hvor han blandt andet arbejder med at udbrede kendskabet til LØFT-skolen.

Om Paul Z. Jackson

Paul Z Jackson er en inspirerende konsulent, designer, facilitator og coach. Som journalist, seniorproducer hos BBC Radio og grundlægger af More Fool Us improvisation comedy team, har han skabt masser af latter på og udenfor scenen, dehar været fleste grin helt tilsigtet.

Hans arbejder inkluderer med-forfatterskaber af Positively speaking, The Art of Constructive Conversations with a Solutions Focus and The Solutions Focus: making coaching and change SIMPLE. For yderligere om Paul, se mere på http://www.thesolutionsfocus.co.uk

Om Jenny Clarke

Jenny Clarke er coach, facilitator, konsulent og medstifter af SFWork i England. HUn har er stor praktisk erfaring indenfor erhvervslivet, inklusiv forskning, strtegisk og virksomheds planlægning, der beskæftiger sig med regerings- og lovmæssige spørgsmål, offentlig ledelse, undersøgelser og administration. For yderligere se mere på www.sfwork.com

Om Sofie Geisler

Sofie Geisler er en international konsulent og træner i løsningsopbyggende i kritiske situationer, konflikthåndtering og forandringsprocesser. Sofie har rødder i Grønland og Danmark og lever i Mexico City, hvor hun gennem mere end 15 år har fungeret som konsulent i den offentlige sektor, private virksomheder og i sociale grupper og sammenhlænge.

Blandt andet har Sofie arbejdet med offentlige politikker, programmer og reformer, internationale udviklings og forandringsprocesser samt designet, tilrettelagt og undervist omkring implementeringern af konflikthåndtering og meditation i dele af det juridiske system. Kontakt: sofiegeisler@yahoo.com

Om Biba Rebolj

Biba Rebolj er  slovensk PhD-studerende i uddannelse/læring med hovedretning i læringspsykologi. Hun tilbyder løsningsfokuseret coaching til universitets studerende og er pioner og ambaassadør i SFBT (solution focused brief therapy) i sit hjemland.

Om Svea van der Hoorn

Svea er en erfaren løsningsfokuserede praktiker og underviser, der bor i Syd Afrika. Svea har beskæftiget sig med organisations- og managementudvikling, ligesom hun er certificeret coaching hos SolutionsSurfers og står for uddannelsen i Syd Afrika. Medredaktør af den australske udgave af the Journal of SolutionFocused Brief Therapy. Academic director and internal examiner at Unuversity of Cape Town

Om Jeff Chang

Jeff Chang er psykolog, phD, og har arbejdet gennem årtier som familieterapeut og psykolog med børn og deres familier i Canada. Jeff er optaget af den løsningsfokuserede og narrative tilgang, og har været med til at udvikle og indføre disse tilgange i Canada. Han har en selvstændig virksomhed med flere ansatte, undervist, superviseret, skrevet artikler og bøger samt forsket indenfor området. Han er således en erfaren praktiker, der for tiden er assisterende professor ved Althabasca University samt supervisor ved Calgury Family Therapy Center

Om Tomasz Switek

Tomas Switek fra Polen er socialarbejde og har gennem en årrække arbejdet udfra de løsningsfokuserede tanker. Tomasz er medlem af bestyrelsen i EBTA (European Brief therapy Association) og underviser rundt om i Polen.

Om Harry Korman

Harry har arbejdet indenfor psykiatri, børnepsykiatri och misbrugsverden. Siden 1996 har han arbejdet kliniskt på SIKT i Malmö, med familier, børn, voksne och par, og superviserer og underviser indenfor misbrugs, arbejdsmarked, kriminalvæsnet, socialvæsen, skole/sundhedsområdet, psykiatri och børnepsykiatri. Harry må betegnes som en af den løsningsfokuserede terapis “grand old men” og han har gennem årtier været med til at sætte sit præg på den løsningsfokuserede retning. Harry er en populær og erfaren underviser, også mange steder i Danmark.

Om Birgitte Lyngtorp

Birgitte Lyngtorp  har i mere end 10 år arbejdet som pædagog på Frederiksholm Akutinstitution. Hun har sammen med kollegaer og ledere været gennem et uddannelsesforløb i metoden Signs of Safety for at kunne arbejde mere løsningsfokuseret i det daglige arbejde med anbragte børn og deres forældre. Birgitte har herudover selv personligt også taget den 1-årige uddannelse i løsningsfokuseret samtale fra Solution med henblik på at kunne forankre og implementere den løsningsfokuserede tilgang endnu mere i det akutte døgninstitutionsarbejde.

Om Jesper H. Christiansen

Jesper H. Christiansen står for Solutionsurfers Danmark og er uddannet Kaospilot, systemisk konsulent og løsningsfokuseret coach. Jesper har siden 1997 arbejdet i ind- og udland for offentlige og private virksomheder med speciale i teamudvikling og forandringsprocesser og tilbyder i efteråret 2014 SolutionSurfers coachinguddannelse i DK. 

Om Caara Goddard

Caara Goddard er fra British Colombia i Canada, hvor hun arbejder med udsatte børn og familier i Ktunaxa Kinbasket Child and Family Services Society. Denne organisation har fået tildelt myndighedsansvaret for den gruppe af canadiske aboriginals som tilhører Ktunaxa Nation og de har gennem en årrække arbejdet med Signs of Safety og sikkerhedsplansarbejdet. Caara er socialarbejder og har en solid praksiserfaring med sikkerhedsplansarbejdet. Hun fungerer i dag som underviser, konsulent og supervisor for sine kollegaer både internt og i andre organisationer i British Colombia, da hun har licens til at undervise i Signs of Safety.

Om John Henden

John er psykolog og har gennem en årrække tilbudt træning, coaching og konsultation til både den privat og offentlige sektor i Englad. I “the UK National Health Service mental health services” har John arbejdet som både praktiker og leder i mere end 22 år. John er forfatter til bøgerne: “Books preventing Suicide; the solutions focused Approach” og “Beating Combat Stress; 101 techniques for recovery”

Om Sonja Parker

Sonja Parker er selvstændig socialarbejder, underviser, supervisor og konsulent på området for socialt udsatte børn, unge og deres familier  kommer fra Perth i Vestaustralien. Sonja har udviklet metoden “Partnering for Safety”, som hun underviser og superviserer i over hele verden gennem sin virksomhed SP consultancy. Hun arbejder også selv direkte med familierne i sikkerhedsplansarbejdet og har gennem dette arbejde udviklet en række værktøjer til at bringe børn, familier og netværk mere i spil i sikkerhedsplansarbejdet.

Om Scott D. Miller

Scott Miller PhD, amerikansk forfatter, forsker og foredragsholder fra Chicago. Han er stifter af Center for Clinical Excellence, som består af klinikere og forskere, hvis formål er at fremme kvaliteten af behandling, og har som en af få forskere flere gange præsenteret sit arbejde på den prestigefulde Evolution of Psychotherapy Conference. Scott har udviklet metoden Client-Directed Outcome-Informed Clinical Work (CDOI) og herunder Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) som er simple skemaer der anvendes til løbende vurdering af alliance og behandlingseffekt.

Om Elliott Connie

Elliott Connie er bosat Texas, USA og er en af førende løsningsfokuserede praktikere, der har arbejdet med par. Elliott er familieterapeut, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Solution Building Couple Therapy. Han driver i dag “TheConnieInstitue” fra Keller, Texas.

Om Michael Petersen

Michael Petersen er afdelingsleder på Bispebjerg af undersøgelsegruppe, sikkerhedsplansgruppe samt skole- og daginstitutionssocialrådgivere, alle under BFCK, Københavns Kommune. Michael har gennem en del år på forskellig vis beskæftiget sig med at integrere de løsningsfokuserede tanker og metode i sin daglige praksis.

Om Guy Shennan

Guy Shennan fra London om at arbejde løsningsfokuseret med kroppen, et fantastisk perspektiv. Guy er en erfaren praktiker, har arbejdet hos BRIEF i London og er i dag selvstændig med Guy Shennan Associates.