Uddannelse? - vores planer for 2016/2017 [entry-title permalink="0"]

Mens vi nyder at sommeren blev forlænget med septembers indian summer, ser vi nu frem mod efteråret og alt dét det har at byde på. Spændende og udviklende ting er på programmet og det er fyldt med opgaver, hvor vi arbejder med den løsningsfokuserede tilgang ind i forskellige kontekster, f.eks. mentoring, familiearbejde, supervision og ikke mindst undervisning. Når det kommer til undervisning er efteråret for vores begges vedkommende noget helt særligt i år, fordi vi begge har lavet en vigtig investering i vores respektive visioner i forhold til arbejdet med den løsningsfokuserede tilgang.

Anne-Marie har i sidste uge sammen med Karin Pharès, bg. fra Solutionsbywulf startet Hold 2016/2017 på Dansk Løsningsfokuseret Instituts 1-årige uddannelse til Løsningfokuseret Praktiker, – studerende dér vil være godt på vej til den 3-årige Master Løsningsfokuseret Praktiker. Det er et betydningsfuldt skridt i forhold til at tilbyde en uddannelse i Danmark efter internationale standarder og med en tæt kobling til praksis samt sekundært at udbrede kendskabet til den løsningsfokusret tænkning.

Rikke tager sidste uge i september med sine 3 selvstændige kollegaer i Sikkerhedskonsulenterne til London for at påbegynde BRIEFs Diplomuddannelse i løsningsfokus for at suge til sig og blive udfordret af de eminente undervisere på BRIEF, at fordybe sig og udvikle sig og ikke mindst have mulighed for at kunne bringe det alt sammen med tilbage til Danmark og ind i de kontekster, hvor hun arbejder.

Anne-Marie:

Gennem en del år har jeg haft et ønske om at skabe et løsningsfokuseret uddannelses- og kursuscenter i Danmark af høj kvalitet efter internationale standarder og tæt koblet på praksis. Det blev en realitet i foråret med certificering og akkreditering fra International Alliance of Solutionfocused Teaching Institutes (IASTI) og Dansk Løsningsfokuseret Institut var en realitet pr. 1. Maj 2016. Akkrediteringen betyder, at der er stillet krav til undervisernes uddannelse og praksis indenfor den løsningsfokuserede tilgang, ligesom der er indhentet anbefalinger fra arbejdspladser, der har benyttet underviserne. For at bevare akkreditering skal vi løbende udgive nationale og internationale artikler, afholde internationale workshops o.a. ligesom at de enkelte træningsinstitutter (der er 17 i verden)  løbende kvalitetskontrollere hinanden. Som deltager modtager du således undervisning af en høj faglig kvalitet, der kan sidestilles med internationale standarder på løsningsfokuserede uddannelser i eksempelvis Hamborg, Stockholm og London.

Instituttet har til formål at skabe en variation af læringsrum for praktikere, der ønsker at udvikle og styrke sine kompetencer i løsningsfokuserede samtaler med andre. Det handler om kommunikation, og det særlige sprog og mindset, den løsningsfokuserede tænkning cirkulerer omkring.

Gennem et tæt kobling til praksis, hvor du skal medbringe eget optaget materiale, integreres nye lag af læring og du får løbende afprøvet, eksperimenteret og udviklet din personlige profil, som løsningsfokuseret praktiker. Uddannelsen til Løsningsfokuseret Praktiker består af 75 timers undervisning, øvelser og supervision, plus konference deltagelse, dokumenteret 100 timers praksis, arbejde i studiegrupper samt et omfattende litteraturkompendium, der downloades fra den fælles Digitale Platform. Vi har på den måde forsøgt at skabe en moderne praksisnær uddannelse og heldigvis er interessen stor. I efteråret 2017 vil uddannelsen til Erfaren Løsningsfokuseret Praktiker blive udbudt og kravene skærpes til deltagerne, dvs. for at blive optaget skal du mindst have tilsvarende undervisning som til Løsningsfokuseret Praktikere samt fremvise film med praksis. Det er én af kongstankerne med Dansk Løsningsfokuseret Institut: at den teori vi formidler og den undervisning og træning, der finder sted, skal kunne afspejle sig i praksis. Vi vil kunne se, at den løsningsfokuserede praksis mestres.

I begyndelsen af 2017 udkommer Dansk Løsningsfokuseret Institut med et omfattende Uddannelses- og Kursuskatalog 2017/2018, der vil byde på en  lang række kurser i blandt andet Børnesamtaler, Netværksmøder, Supervision, Ledelse, Samtaler om Overgreb, Mentoring og andre – fra hjemmesiden vil du kunne downloade kataloget ligesom du allerede nu kan tilmelde dig Nyhedsbrevet på forsiden.

Rikke:

Tirsdag aften i sidste uge kom en del mails fra BRIEFs Harvey Ratner med et velkomstbrev, en diplom håndbog og en flere artikler, som skulle læses til opstarten. Jeg må indrømme, at jeg blev en lille smule overvældet over programmet for det næste år og jeg nåede lige at tænke ”var det her en klog beslutning?” med alt det andet, som jeg også har gang i. Jeg var klog nok der til at lukke computeren ned med en beslutning om først at kigge på det, når jeg var frisk i mit hoved. Det har jeg nu gjort og overvældelsens er skiftet ud med en forventningens glæde. Jeg ser et program spækket til randen med øvelsesrum, oplæg af BRIEFs egne men også spændende gæsteforelæsere, observations – og refleksionsrum, krav om videooptagelser, masser af interessant litteratur, krav om 60 timers praksisøvelse og herudover supervision af Denise Yusuf – som er indenfor børne – og familiearbejdet også. Der er ingen tvivl om at NU er det tid til fordybelse i den løsningsfokuserede tilgang. Det er tid til at slibe den metodiske tilgang og spidse stringensen af.

Så hvad skal jeg så bruge alt det her til?

Mest af alt ønsker jeg virkeligheden bare at lære det bedste af Chris, Harvey og Evan, fordi jeg har så stor faglig respekt for dem og fordi de har været så betydningsfulde for udviklingen af den løsningsfokuserede tilgang, som vi kender den i dag og derfor for mig ER indbegrebet af den løsningsfokuserede tilgang. Herudover får de med deres britiske afslappende og sjove facon skabt et læringsrum, som bare er fedt, så jeg forventer at det bliver sjovt at tage til London 2 dage om måneden.

Forhåbentlig når jeg står i juni måned 2017 er jeg også selv blevet BRIEFER og dermed er i stand til at hjælpe de mennesker, som jeg arbejder med hurtigere og bedre. Jeg ønsker at skærpe mit fokus på den rendyrkede løsningsfokuserede korttidsterapeutiske samtale med folk og ønsker at prøve kræfter med single-session therapy, gerne gennem samtaler med folk, som frivilligt ønsker at få hjælp. Dette står i stor kontrast til de forløb, som jeg normalt er involveret i på børneområdet, hvor både risiko og kompleksitet er høj og forløbene længerevarende. Gennem dette fokus vil det forhåbentlig lykkes mig  at blive mere strigent og skarpere.

Herudover håber jeg, at jeg ved at lytte til de mange dygtige mennesker på diplomuddannelsen, kan få en større variation af spørgsmål med hjem til at få endnu mere detaljerede beskrivelser og skabe endnu mere refleksion i forhold til at opbygge løsninger. Specielt i forhold til mit arbejde med svært traumatiserede børn og voksne. Sidst jeg var på BRIEF fik jeg helt konkrete spørgsmål med hjem til at bruge med folk med PTSD. Dette har været meget hjælpsomt, eftersom de fleste af de familier, som jeg arbejder med er ramt af svære traumer enten hos børn, forældre og som oftest hos begge. Dette vil være mit helt særlige fokusområde gennem hele året og forhåbentlig kan dette understøtte den uddannelse, som jeg er ved at tage til traumebehandler.

Disse ting og meget mere håber jeg at få ud af det personligt for efterfølgende også at kunne bringe det videre ind i min undervisning og supervision af socialrådgivere, pædagoger, familiebehandlere og sikkerhedsplanskonsulenter rundt omkring i Danmark. Undervejs vil jeg også her på bloggen gennem mine indlæg dele de vigtigste ting, som jeg tager med fra London og hjem .

Som I kan se er der mange ting at se frem til frem til næste sommer og vi glæder os til at dele mest muligt ud med jer af alt, hvad de fører med sig.

Tusind tak for at I læser med og rigtig godt efterår til jer.

Mange hilser

Anne-Marie og Rikke